Democracy vs hypocrisy: Biden’s ‘Summit for Democracy’ | The Bottom Line

11-29

Summit for

Democracy:Biden's Summit for Hypocrisy!

US President Joe Biden had been in office for a few days when

he announced that he would hold a virtual "Summit for

Democracy" to "push back authoritarianism's advance"

worldwide.

But after the world watched the disregard for rule of law,

expansion of executive power and mistrust of elections spread

throughout the United States, the question is: What moral

authority does Washington have to lecture the rest of the world

about democracy?

Host Steve Clemons speaks with former US diplomat Daniel

Fried, Foreign Policy magazine columnist Elise Labott, and

Progressive International Coordinator David Adler about the

prospects for the summit.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.